Rosenli dårligst på levekår

I dag offentliggjøres en ny levekårsundersøkelse for Stavanger.Madlalia topper undersøkelsen.