Flinke å returnere

Innbyggerne i Dalane er blant de mest miljøbevisste i hele Norge.