Terrorgjerde eller slutt på skipsfarten

Det to meter høye og rundt 200 meter lange gjerdet som skal settesopp på Strandkaien, skal være sterkt nok til å hindre en lastebil iå brase gjennom.