Sandnes utelatt fra rusprosjekt

Sandnes kommune har fått avslag på en søknad om å delta i et statlig pilotprosjekt på rusforebygging. Avslaget fra Sosial— og Helsedirektoratet gjør at Sandnes går glipp av minst 3 millioner kroner til rusforebyggende tiltak. Prosjektet ville for eksempel tilbudt skjenkenæringen kurs i ansvarlig vertskap og tatt sikte på å senke tallet på voldsepisoder på utesteder. Koordinator for Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom, Torill Idland Midtun, og rådmann Tore Sirnes er skuffet over avgjørelsen.