Rotete flytting for Øyeavdelingen

Til tider har det hersket kaotiske tilstander i forbindelse med Øyeavdelingens flytting fra Sentralsjukehuset til Hillevåg.