157 kr. uka for å stelle mor hjemme

I høst tok Willy Salte moren hjem til seg. Han mener hun ikke er i stand til å bo alene. For det får han 157 kroner og 44 øre uka i omsorgslønn.