Heidrun Kro vil kreva erstatning

— Suldal kommune må ta opp Heidrun Kro sine skjenketider på nytt.