Livsfarlig hærverk

Et sikringsskap for gatebelysning er blitt brutt opp og satt ut av drift seks ganger på en drøy uke.