HiS-tillitsvalgte legger ned verv

Styret i Forskerforbundet ved HiS har lagt ned vervene sine. Grunnen er alvorlige samarbeidsproblemer med ledelsen ved det kommende universitetet.