Utbyggere foreslår spleisepakke

Store boligutbyggere i Sandnes sentrum vil være med og betale for byutviklingen, men savner tettere dialog med kommunen.