Ny idrettshall og skole i indre Vågen

En idrettshall med stor publikumskapasitet og funksjoner for turn bør bygges samtidig med ny videregående skole i indre Vågen. Hallen og skolen må stå ferdig høsten 2009.