Ingen nye barneporno-saker

Det ble fredag ikke foretatt nye ransakinger i den store barnepornoaksjonen her i distriktet.