- Drarvik burde blitt frifunnen

Forsvarar Anne Kroken meiner Andreas Drarvik burde blitt frifunnen på grunn av for dårleg politiarbeid.