Tomme tollskranker på Sola

Tollere i Stavanger reagerer kraftig på ressursmangelen som gjør at smuglere i lange perioder har fritt fram på Stavanger Lufthavn og ferjeterminaler i distriktet.