Universitetskomité kommer til Høgskolen i april

Den siste Nokut-komiteen som skal si ja eller nei til Universitet i Stavanger kommer i slutten av april.