- Entydig ros et problem

— Entydig ros er et omfattende problem i barneskolen, menerstatssekretær Helge Ole Bergesen og viser til evalueringsrapport avReform 97.