Tausambandet halter videre

Transportkomiteen på Stortinget signaliserte at Tausambandet skal styrkes. Det stikk motsatte skjer.