Frykter nye barnehagekutt

Etter år med harde kutt driver privateide Soria Moria barnehage medoverskudd. Nå kan en ny tilskuddsordning igjen velte økonomien.