Kortere ventetid på legevakten

En undersøkelse viser at pasienter med behov for akutt hjelp får dette innen halvannen time ved Stavanger legevakt.