Ber publikum om biltips

Politiet vil ha tips fra folk som har sett en falsk utrykningsbilpå Sola ransdagen og en svensk Saab i dagene like før og etterranet.