Politiet innstilt på dialog

Allerede før brevet fra barnehagen kom, hadde politiet planer om å se nærmere på plasseringen av Nokas-bygget.