Sandnes kartlegger innvandrerne

Hvor mange av innvandrerne og flyktningene i Sandnes er i jobb, hvor gode er de i norsk og hvordan er de integrert? Det er noen av spørsmålene politikerne i Sandnes nå skal få svar på.