I kirkeasyl på Hana

En far og datter fra Iran har vært i kirkeasyl i Hana kirke siden mai. De mener de vil bli forfulgt i Iran fordi de er konverterte muslimer. UDI mener de trygt kan reise tilbake.