Næringslivet vil ha «revolusjon»

For å få en nærings— og regionalpolitikk som fungerer, må dagens styringssystem endres fullstendig.