Gandsfjord-kryssingen: Utreder tunnel under Varatun

Statens vegvesen ser på flere muligheter for å føre Gandsfjord-brua inn i tunnel eller kulvert på Lura-siden. Hensikten er å skjerme bebyggelsen fra en firefelts vei.