Torsdag er toppdag i Metodistkirken

Pastor Per Braaten i Metodistkirken i Sandnes trekker fullere kirker på torsdager enn søndager.