• Birkelandsvatnet, også kalt Storavatnet, blir drikkevannskilde. Pål Christensen

Birkelandsvatnet blir drikkevann

Birkelandsvatnet i Bjerkreim blir ny drikkevannskilde til tross for lokal motstand fra bønder. NVE mener at vedtaket ikke vil føre til økte restriksjoner eller vesentlige endringer i arealbruken.