• Slik ser sjøhusene ut i dag etter å ha stått delvis ubrukt i flere tiår. Stein Halvor Jupskås

Tre gamle sjøhus rives, gjenoppstår som kontorer

Tre store sjøhus ut mot havnefronten i Verksgata blir etter alt å dømme revet og erstattet av et moderne kontorbygg. Men sjøhusformen skal beholdes.