• Huseier Marte Jacobsen, og sivilarkitekt Leif Larsen reagerer på at Lyse vil rive en nybygd trafostasjon. Pål Christensen

Lyse vil rive nybygd trafostasjon og beholde den i kjelleren til Marte

SANDNES: Lyse vil rive en helt ny trafostasjon, som ikke er tatt i bruk, på grunn av en tvist med boligeier Marte Jacobsen.