«Du merker ikke selv hvor mye tid du bruker på mobilen, men de rundt deg merker det veldig godt»

Små avbrudd på mobilen kan oppleves som uskyldige, men ofte bruker man mer tid enn man tror, og det kan ta lang tid å vende tilbake til samtalen rundt bordet.

Kolbjørn Selvåg Brønnick er professor i nevropsykologi og er opptatt hvordan teknologien fanger oppmerksomheten vår og påvirker oss i hverdagen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

– Det er viktig at man tar hensyn til hverandre, og hvis mobilbruken gjør at folk ser ned i en skjerm i stedet for å se og snakke med de menneskene man er sammen med, er det ikke bra. Slik sett kan julen være en god anledning til å ta opp bruken av mobil, sier psykologspesialist Klara Øverland, som er førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

For noen kan det fungere å ha tydelige regler om mobilbruk, og barn liker klare rammer, men andre ganger kan regler bli litt unødvendige og være med på å skape konflikter.

– Min første tanke er at hver familie selv må bestemme selv hvordan de vil ha det, og det er ikke noe som er rett eller galt, sier Øverland.

Les også

Julaften klokka 12 legger de fra seg mobilene

Klara Øverland er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Hun får støtte av Kolbjørn Selvåg Brønnick. Han er forsker ved Stavanger Universitetssjukehus og professor 2 i nevropsykologi ved Universitetet i Stavanger. Han er opptatt av hvordan teknologien påvirker oss i hverdagen og mener det er viktig at man har visse spilleregler for hvordan man skal oppføre seg når man er sammen.

– Jeg synes det er lurt å ha noen uformelle normer. Skriftlige regler kan fort bli litt lite fleksibelt, og verken barn eller voksne liker at andre skal kontrollere hva de gjør. I stedet for å fokusere på at man ikke skal bruke mobilen, er det bedre å sette seg mål for hva man vil gjøre. Da regulerer mobilbruken seg selv. Det viktig å gjøre noe kjekt som man har utbytte av, sier Brønnick.

Tiden oppleves ulikt

Tiden du bruker på mobilen oppleves annerledes for deg enn for de rundt deg, og det er lett å tro at man bare har brukt noen få minutter når man faktisk har brukt en halv time.

– Du merker ikke selv hvor mye tid du bruker, men de rundt deg merker det veldig godt. Små avbrudd kan oppleves som uskyldige, men det tar lang tid å komme inn igjen i det du holdt på med, og disse avbruddene har en kostnad som mange ikke er klar over, sier Brønnick.

Oppmerksomhet er også en begrenset ressurs.

– Når du snakker med en person er det en blanding av ord, ansiktsuttrykk, kroppspråk og toneleie som gjør at man forstår og oppfatter hva den andre sier. Dersom mobilen plinger, trekker det oppmerksomheten vekk fra den man snakker med, og det reduserer både forståelsen og empatien, sier Brønnick.

Kan være skadelig

Barn er lettere å distrahere enn voksne og er ekstra følsomme for fristelsen som mobilen kan være, og de har mindre evne til å kontrollere denne dragningen. Men også voksne må være bevisste på hva de gjør. For små barn kan det være direkte skadelig at foreldrene er for opptatt av mobilen.

- Små barn trenger oppmerksomhet og respons for å utvikle seg, og hvis foreldrene er veldig opptatt av mobilen, kan det hemme kommunikasjonen og evnen til å sette seg inn i barnet følelser, sier Øverland.

Derfor er det viktig at voksne går foran med et godt eksempel.

– Barn lærer gjennom å observere det de voksne gjør. På fagspråket kaller vi det for modellæring, og de lærer gjennom å imitere. Derfor er det ekstremt viktig at voksne er gode rollemodeller, sier Brønnick.

Både Øverland og Brønnick understreker at det er mye positivt med ny teknologi.

– Det er viktig å anerkjenne at vi har fått ny teknologi, og det er også mye positivt med det. Problemet er når det blir for mye på feil sted til feil tid, sier Øverland.

– Man kan bruke mobilen til å arrangere møter med venner og familie, og det er også mulig å snakke på videotelefon med familie som er langt unna. På den måten er mobilen med på å utvide vår sosiale tilværelse, sier Brønnick.

Selv erkjenner han at han bruker litt for mye tid på å sjekke nyheter på mobilen, men han har gjort noen grep ved å skru av alle push-varsler og varsling på epost. Han har heller ikke installert Facebook-appen på mobilen.

– Noen har push på alt, og mobilen plinger hele tiden uten stopp. Det tenker jeg er lite lurt, sier Brønnick.

Publisert: