• Sara Mauland (Raudt) var kritisk til Ap sitt forslag om leksehjelp i SFO. Geir Søndeland
    Galleri

– Leksehjelp i SFO kan føre til lengre skulekvardag

STAVANGER: Det var mange innvendingar mot Ap sitt SFO-forslag i kommunalstyret for oppvekst, men politikarane er samde i at det trengs ein gjennomgang.