• De endelige takstene for Ryfast blir ikke kjent før få uker før åpning. Pål Christensen

Ryfast taper minst 75 millioner i året hvis ikke betalingssystemet legges om

Fylkesrådmannen går inn for å legge om takst- og rabattsystemet for Ryfast, men de endelige satsene blir ikke kjent før fire til seks uker før åpning.