• Totalt ble det jobbet tett opp mot 16.000 timer overtid og ekstravakter ved akuttmottaket ved Stavanger Universitetssjukehus i fjor. Jan Inge Haga
    Galleri

Bruk av overtid og ekstravakter utgjør 9–10 årsverk på akutten

Hver eneste dag jobbes det i snitt 44 timer overtid og ekstravakter på akuttmottaket ved Stavanger Universitetssjukehus. Det blir mer enn 300 timer i uken og utgjør 9–10 årsverk.