Bruk av overtid og ekstravakter utgjør 9–10 årsverk på akutten

Hver eneste dag jobbes det i snitt 44 timer overtid og ekstravakter på akuttmottaket ved Stavanger Universitetssjukehus. Det blir mer enn 300 timer i uken og utgjør 9–10 årsverk.

Publisert: Publisert:

Totalt ble det jobbet tett opp mot 16.000 timer overtid og ekstravakter ved akuttmottaket ved Stavanger Universitetssjukehus i fjor. Foto: Jan Inge Haga

 • Ola Fintland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er ingen spøk å jobbe på et akuttmottak. Her kommer pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp, og minutter kan være forskjellen på liv og død. Det betyr også at det kreves nok bemanning med kompetanse og erfaring.

Les også

SUS må beordre ansatte til å ta vakter på akutten

Totalt ble det jobbet tett opp mot 16.000 timer overtid og ekstravakter ved akuttmottaket ved SUS i fjor. Av dette er ca. 5750 timer ekstravakter og 10.214 timer overtid. Det utgjør 13 prosent av alle de 120.000 arbeidstimene som ble lagt ned for å ta hånd om de mest akutte pasientene. Tallet inkluderer bare pasientbehandling (klinisk), ikke ledere, da ville tallet vært noe lavere.

Med en normal arbeidsuke på 37,5 timer og 5 uker ferie vil et årsverk utgjøre 1695 timer. Det betyr at bruken av overtid og ekstravakter utgjør 9,4 årsverk.

Ansatte som jobber tredelt turnus på dag, kveld og natt har ukentlig arbeidstid på mellom 33,6 og 35,5 timer avhengig av mengden ubekvem arbeidstid. Én time arbeid om natten regnes som 1 time og 15 minutter, og 1 time arbeid på søn- og helgedager regnes som 1 time og 10 minutter. Da kan et årsverk komme ned i 1568 timer. Det betyr at bruken av overtid og ekstravakter utgjør 10 årsverk.

Mange reagerer

Aftenbladet har selv vært i kontakt med og blitt kontaktet av flere som reagerer på bruken av overtid og ekstravakter ved akuttmottaket. De fleste av disse arbeider ved akuttmottaket i dag, men det er også andre som reagerer.

– Bra at dette endelig blir belyst, skriver en tidligere ansatt. Han mener turnusen er basert på at ansatte dekker opp ekstravaktene.

– Det er viktig at ledelsen endelig ser at bemanningen på akuttmottaket er for dårlig, skriver en som er ansatt på en annen avdeling på SUS. Han peker på at gode sykepleiere slutter i fleng og at det har pågått varsling over flere år uten nevneverdig bedring.

Les også

SUS-ansatte beskyldes for ulovlig aksjon - nekter å jobbe ekstra

På akuttmottaket i Stavanger er ikke SATS navnet på en treningskjede. For å vurdere og prioritere pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, er det ikke nok med en medisinsk diagnose. Sykdom og skader har ulik alvorlighetsgrad og utvikler seg forskjellig over tid. Det handler om å fange øyeblikket og forutse utviklingen. Derfor deles pasientene inn i rød, oransje og gul-kategori. Den røde kategorien er mest kritisk.

Verktøyet er tilpasset norske forhold, men er utviklet av leger, sykepleiere, og ambulansearbeidere i Sør-Afrika, derfor navnet SATS, South Africa triage system.

26 ledige vakter på 13 dager

De siste ukene har striden mellom ansatte og ledelsen spisset seg til, og partene har ikke klart å bli enige om ny turnusplan. Flere ansatte mener at den nye turnusplanen ikke sikrer forsvarlig drift av akuttmottaket. De mener at ledelsen legger opp til for mange ekstravakter og for mye overtid. Det har ført til at flere har takket nei til ekstravakter.

En tekstmelding med ledige vakter viser at det er 26 vakter som må fylles på 13 dager fra 30. januar til 11. februar.

Ledelsen mener at ansatte på en lukket Messenger-gruppe har organisert en ulovlig aksjon med oppfordring om å takke nei til ekstravakter i to uker. Det har ført til at ansatte er blitt beordret til å gå på jobb.

Helseminister Bent Høie har fått skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp): – Er statsråden trygg på kvaliteten og bemanningen i akuttmottak ved landets sykehus? Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Spørsmål til helseministeren

Det har fått stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) til å reagere, og hun har sendt skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om situasjonen ved landets akuttmottak. I spørsmålet viser hun til at ansatte i Stavanger mener de blir pålagt for mange ekstravakter og overtid, og at de nå blir beordret til å ta vakter. Toppe viser også til situasjonen ved Haukeland sykehus i Bergen, der en pasient døde alene på akuttmottaket tidligere i høst selv om han utløste alarmen.

– Er statsråden trygg på kvaliteten og bemanningen i akuttmottak ved landets sykehus? spør Toppe.

Les også

SUS må beordre ansatte til å ta vakter på akutten

Klinikksjef: – Tar bekymringene på alvor

Aftenbladet har sendt flere spørsmål på epost til klinikksjef Erna Harboe ved Mottaksklinikken. Hun er også overlege ved Medisinsk avdeling.

– Hvordan er det å beordre medarbeidere til å gå på jobb?

– Det er selvsagt ikke ønskelig for noen parter, heldigvis er det sjelden nødvendig, skriver Harboe.

– Deler du som klinikksjef bekymringene til de ansatte?

– Jeg tar bekymringene på alvor, og det er mitt ansvar som klinikksjef å legge til rette for et godt samarbeid for å finne gode løsninger.

– Hvilke konkrete tiltak har ledelse ved akuttmottaket satt i gang for å ta bekymringen fra ansatte på alvor?

– Ledelsen i akuttmottaket har samarbeidet tett med vernetjenesten, vaktledere og tillitsvalgte for å beskrive utfordringene og tiltak knyttet til å redusere risiko.

– Hvordan vil du som klinikksjef forsvare å ha en grunnbemanning som ofte utløser behov for overtid og ekstravakter?

– Det viktigste nå er at vi kommer i mål med en god arbeidsplan, og at vi jobber sammen i en prosess med tillitsvalgte og vernetjeneste for å se på utfordringer og muligheter framover.

Erna Harboe er klinikksjef for Mottaksklinikken og overlege ved Medisinsk avdeling. Foto: Lars Idar Waage

Sykefravær på 8,3 prosent

– Hva er de viktigste årsakene til bruk av overtid og ekstravakter ved akuttmottaket?

– Den viktigste årsaken, over halvparten, er sykefravær. Andre årsaker er ferieavvikling, ubesatte stillinger og ekstraordinær aktivitet.

Sykefraværet blant ansatte på akuttmottaket var i fjor på 8,3 prosent og utgjorde 9021 timer. Det varierte fra 10,7 i februar som var toppen av influensasesongen til 6, 3 i november. Gjennomsnittet på SUS ligger på 7 prosent.

– Det virker som overtid og ekstravakter er normen ved akuttmottaket. Betyr det at grunnbemanningen er for lav?

– Det er ikke normen, og grunnbemanningen er ikke lagt med tanke på overtid og ekstravakter. Men både sykefravær og økt pasientstrøm er faktorer som er uforutsigbare og som gjør at det noen ganger er behov for ekstra personell.

– Godt tilbud til pasienter

– Opplever du som klinikksjef at akuttmottaket har de ressursene og den bemanningen dere trenger for å sikre pasientene et godt tilbud?

– Vi har et godt tilbud til våre pasienter. Det som blir viktig framover er at vi får en god løsning knyttet til arbeidsplaner og at vi fortsetter dialogen med tillitsvalgte og vernetjeneste for å sikre et godt arbeidsmiljø. Å vurdere ressursbehov i forbindelse med budsjettprosesser er noe vi gjør i akuttmottaket som i resten av foretaket.

– Blir turnusen satt opp med ekstravakter og hull som ikke er fordelt blant de ansatte?

– Nei, men ved fravær knyttet til for eksempel ferieavvikling og sykdom vil det være behov for ekstravakter.

– Hvilke konkrete grep har dere gjort for å få ned bruken av ekstravakter og overtid?

– Vi er i gang med opplæring av sykepleiere som er tilknyttet bemanningssenteret ved SUS. I tillegg har vi 21 sykepleiere som jevnlig tar vakter i akuttmottaket. Det er også svært god søknad på utlyst stilling.

– Hvis det ofte er behov for ekstravakter og overtid, ville det ikke vært billigere for sykehuset å ha en høyere grunnbemanning?

– Videre ressursfordeling er noe vi må vurdere i forbindelse med budsjettprosessen.

– Krevende økonomisk situasjon

– Hvordan er det som klinikksjef å oppfylle forventningene til både ansatte og overordnet ledelse ved SUS?

– Jeg opplever at vi har både medarbeidere og ledelse med et stort engasjement for kvalitet og pasientsikkerhet. Det er et godt utgangspunkt, og selv om det har vært krevende å komme i mål med turnusplanlegging ser jeg fram til å fortsette samarbeidet om gode løsninger for pasienter og arbeidsmiljø.

– Hvordan påvirker økonomien til sykehuset muligheten til å løse krav og forventninger fra ansatte?

– SUS har en krevende økonomisk situasjon som gjør at vi hele tiden må lete etter de gode løsningene. Dette gjelder for hele foretaket. Samtidig er det viktig å understreke at kvalitet, pasientsikkerhet og trygge arbeidsforhold kommer i første rekke.

Flere ansatte har sluttet

– Mange personer skal ha sagt opp eller sluttet på akuttmottaket det siste året. Hvordan ser ledelsen på det?

– Dette er en avdeling der mange sykepleiere går videre til videreutdanning, sju sykepleiere gikk på UiS i høst og vi har fem sykepleiere som tar deltidsstudier i Bergen. Alle disse jobbet mer eller mindre i mottak under studiet. I 2018 gikk tre av med pensjon, og åtte gikk videre til andre stillinger. Vi hadde tre vikarer som fikk jobb i oljebransjen og fire som sluttet etter endt videreutdanning for å jobbe på operasjon, intensiv og anestesi.

- Hva betyr det for kompetansen at flere velger å slutte?

– Vi har et kontinuerlig fokus på opplæring av nye, trening og opprettholdelse og styrking av kompetanse hos de som har jobbet over tid. Akuttmottaket har mange som ønsker å videreutdanne seg, og det forsøker vi å legge til rette for. Det er naturlig at noen av de som tar videreutdanning går over i andre avdelinger som operasjon, intensiv og anestesi, da beholder vi kompetansen i foretaket.

– Hvordan opplever du takhøyden i diskusjoner mellom ansatte og ledelsen ved akuttmottaket?

– Jeg opplever en god dialog, og SUS har et akuttmottak med svært kompetente medarbeidere med et stort engasjement for pasientene.

Aftenbladet har rettet opp enkle skrivefeil og tegnsetting som punktum og komma i tekstmeldingene som er gjengitt og prøvd å unngå forkortelser for å øke lesbarheten. Men meningsinnholdet er gjengitt. Vi har også valgt å utelate telefonnummer og hilsener med navn på personer som kan kontaktes.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. 18-åring mistet lappen etter å ha kjørt i 131 km/t på Motorveien

 2. Vil kaste Bandidos ut fra hus i Hillevåg

 3. Turistforeningen fra­råder populær tur ved Lysefjorden

 4. Med to ord fikk han en samlet norsk samfunns­elite til å innse korona-alvoret

 5. Kjørelærer: – Mange må vente for lenge på å få kjørt opp. Nye bestillingsregler bidrar til kaos

 6. Sjekk denne perlen fra Viking-spilleren: – Jeg bare la den i hjørnet

 1. Stavanger Universitetssjukehus (SUS)
 2. Arbeidsliv
 3. Sykehus
 4. Arbeidsmiljø
 5. Bemanning