Innvandrere syr norske tradisjoner

Den beste arbeidskraften er våre innvandrerkvinner, sier to driftige innehavere av Bunadhjørnet.