• Tunnelarbeidet på Solbakk tar julepause og starter opp igjen mandag 5. januar.

Julefeiring 190 meter under havet

Dette juletreet står 190 meter under havet og 350 meter ut i fjorden fra Tau. Ryfast er blitt godt over 4 kilometer lang og har cirka 1 mil igjen før gjennomslag.