• Hermetikklaboratoriet ble bygget til tross for nedgangstidene i 1931. Det sier mye om Stavanger og regionens satsing på hermetikkindustrien. Anders Minge

Lemper på kravene til Hermetikken

Et flertall i fylkesutvalget ønsker å bevare interiøret ved inngangspartier og trappeoppganger i Hermetikkfagskolen og Hermetikklaboratoriet. Ellers er det fritt fram.