Studentrabatt og nærtakst

Studenter i Rogaland får trolig rabatt på kollektivreiser alt fra kommende høst. Nærtakstsoner skal fortsette enda ett år.