Personlige motsetninger ved krisesenteret

Krisen ved krisesenteret er ikke de frivillige vaktenes skyld. Problemene bunner i konflikter mellom daglig leder og meg som nestleder, sier Karin Skjærpe.