Kritisk få reinsdyr i Sirdalsheiene

Ordfører Torjus Kvæven (sp) vil gjøre Njardarheim om til statsallmenning for å sikre villreinstammen.