• Magne og Grethe Søiland står på grunnen som kan bli en del av en nesten tre mill lang tursti rundt Hafrsfjord. Fredrik Refvem

Sier nei til turvei i hagen

Opparbeidelse av turveier skaper alltid "Gausel"-tilstander. Så også i Hafrsfjord.