• Ordførar Mons Skrettingland vil gjerne leia Hå kommune vidare.

Ordføraren tar gjerne ein periode til

Harde tak i Hå har korkje skremt ordførar Mons Skrettingland (H) eller opposisjonsleiar Trond Knutsen (Nærbølista) frå å stilla til attval.