• Bedre data kan gi bedre behandling av hjertesykdom. Stavanger har i dag svært god sjanse for overlevelse ved hjertestans, er det ikke like bra andre steder. Fra venstre: Seksjonsoverlege Alf Inge Larsen, stortingspolitiker Olaug Bollestad og pasient Anita Øksnevad. Sistnevnte var død i en time etter en hjertestans i juni. Pål Christensen

KrF vil pålegge sykehusene å skjerpe seg

Sykehusene slurver med dokumentasjon som kan bidra til at flere overlever hjertestans. Stortingspolitiker Olaug Bollestad (KrF) vil at de pålegges skriftlig å skjerpe rutinene.