Lovlig og ulovlig tagging

Tagging er et stort problem for både Statens vegvesen, kommunen og private huseiere. Alt fra forsøk på kunstnerisk utfoldelse til ren tilgrising og hærverk, dukker opp på bygninger, murer og busskur.