Behandlet for strengt

Advokat Odd Jo Forsell er gisseltakerens forsvarer i barnefordelingssaken. Han mener at rettsapparatet har behandlet 39-åringen for strengt.