Nato har ingen planer om å flytte fra Jåttå

Det norske Nato-hovedkvarteret vil bli værende på Jåttå i Stavanger i mange år framover. Den viktigste forutsetningen er at den nasjonale forsvarskommandoen ikke flyttes fra byen.