«Heimene» blir bo- og aktivitetssenter

Sykehjemmene i Sandnes skal skifte navn.Heretter blir alle til bo— og aktivitetssenter, selv om enkeltemener det ikke er all verdens aktivitet på heimene.