Så mange gode minne

SULDAL: Muhammed Serwan Seleem var så glad dei siste timane han levde. Han hadde fått vita han skulle bu på Voss. Me hadde så mange planar for framtida. No må eg leva på dei gode minna han gav meg.