• - Det var godt å få kunne snakke om hvordan jeg hadde det, forteller Cassandra Egeli som ble mor til Teodor for ni uker siden. Den tilbakemeldingen har vi fått fra mange mødre, sier helsesøster Tone R. Larsen ved Hillevåg helsestasjon Jonas Haarr Friestad

Flere mødre skal få bedre hjelp mot fødselsdepresjon

Alle Stavangers helsestasjoner skal nå gi bedre hjelp til kvinner med fødselsdepresjon.