• Sandnes-ordfører Stanley Wirak vil ha flere detaljer om oppgavefordelingen regjeringen ser for seg, når det nye kommunekartet skal tegnes. Deretter kan diskusjonen og til slutt vedtakene komme, mener han. Marie von Krogh

Ordførerne vil utrede – så diskutere

Hvilke oppgaver skal kommunene ha når kommunekartet er tegnet på ny? Ordførerne i Sandnes, Gjesdal og Klepp sitter på gjerdet og venter på tydeligere meldinger fra statsråd Jan Tore Sanner.